พนิดา สุดจะคอย
แอดมินเขต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
หน้ารายงานข้อมูลเขต


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2563

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net