ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
หน้ารายงานข้อมูลเขต


จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net