ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net