พิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​
แอดมินเขต สพป.กรุงเทพมหานคร

จำนวนแอดมินทั้งประเทศ
ข้อมูลทุพโภชนาการ 2562 (เขต)
การลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน + ข้อมูลส่งทุพโภชนาการวันที่ 10 มิ.ย และ 30 ก.ย
ข้อมูลสรุปเขต


จังหวัดกรุงเทพมหานคร...กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
ดูข้อมูลทุพโภชนาการ สพป.กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net