โรงเรียนวัดบุณฑริการาม หน้าหลัก หน้าสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
ดวงกมล ดวงพัตรา
แอดมินโรงเรียนวัดบุณฑริการาม

กาญจนา เพ็ชร์ศรี
โรงเรียนบ้านซอย 2
นาฏอนงค์ บานพับ
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบุณฑริการาม
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   1/22 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/22 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบุณฑริการาม
5 Terre
สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net