โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม
โรงเรียนวัดคงคาล้อม
โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   เลขที่7ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   17หมู่ 5 ถ.วังหินต.ดอนสักอ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ