โรงเรียนบ้านปากกะแดะ หน้าหลัก หน้าสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
อรพรรณ ใต้ร่มบุญ
แอดมินโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

ยุพดี มีแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
เรณู หีตจันทร์
โรงเรียนบ้านห้วยโศก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากกะแดะ
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   ม.6 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากกะแดะ ,
5 Terre
สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองตาคง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโชคชัย
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net