จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
แสนรัก นักฟ้อน
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองกรูด
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

5 Terre
อรพรรณ ใต้ร่มบุญ
โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
5 Terre
ยุธิดา เกลี้ยงมณี
โรงเรียนบ้านเกาะพลวย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองกรูด
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
มีพื้นที่ทั้งหมด 
36 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองกรูด
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองกรูด

5 Terre
สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลอด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1Powered By www.thaieducation.net