โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ หน้าหลัก หน้าสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุราษฎร์ธานี...สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
ลาวัลย์ พัฒนเพชร
แอดมินโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

จตุพร วาทีเส้ง
โรงเรียนวัดชลธาร
ภาวนา สินกัน
โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
สังกัด   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ชั้นอนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 10 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ ,
5 Terre
สุนันทินี ปลักปลา
แอดมินเขต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net