โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) หน้าหลัก หน้าสพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนน
พัชรา สุวรรณปักษ์
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)

ภัทธีมา จันทร์อ่อน
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
จันทร์จิรา รุ่งศรี
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
30 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
14 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
45 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ,
5 Terre
ชไมพร บูรณพล
แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2


สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net