โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) หน้าหลัก หน้าสพป.นนทบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนนทบุรี...พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
สุพรรณี สนหอม
แอดมินโรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

เสาวภา ใจกล้า
โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
จุฑามาศ ไทยสุชาติ
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
สังกัด   สพป.นนทบุรี เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
5 Terre
เครือวัลย์ นวลขาว
แอดมินเขต สพป.นนทบุรี เขต 2


สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดเจริญธรรม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net