โรงเรียนวัดม่วง หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
เตือนใจ พันธ์ุสระน้อย
แอดมินโรงเรียนวัดม่วง

มยุรา ค่อยประเสริฐ
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
สุกัญญา พายไธสง
โรงเรียนสกัดนาควิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดม่วง
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดม่วง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดม่วง
5 Terre
นางสาวกาญจนา มีสุข
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 3


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหงษาวดี
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net