โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)

โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านบุตะโก
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ
โรงเรียนบ้านใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนบาล 1 - ชั้น ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ