โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านหลุมเงิน
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านยางกระทุง
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่4 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ