โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
รจนา อังกุลดี
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ศิวเสก อุดมจิรโชติ
โรงเรียนบ้านหนองสนวน
มยุรา ค่อยประเสริฐ
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่4 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่4 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ,
5 Terre
สิรดา ทองอินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 3


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนชุมชนบึงบา
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net