โรงเรียนสกัดนาควิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
สุกัญญา พายไธสง
แอดมินโรงเรียนสกัดนาควิทยา

เกวลิน ทำนุ
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
พรรณทิภา หนูแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สกัดนาควิทยา
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 3
ที่อยู่   หมู่3 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสกัดนาควิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสกัดนาควิทยา ,
5 Terre
สิรดา ทองอินทร์
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 3


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net