โรงเรียนบ้านสระแก้ว หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก
แอดมินโรงเรียนบ้านสระแก้ว

สุมนฉัตร อินทร์บำรุง
โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง
เบญจวรรณ นาศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระแก้ว
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 -ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสระแก้ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสระแก้ว ,
5 Terre
ลลิตา นิยมสุข
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 2


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net