โรงเรียนวัดบัวหวั่น หน้าหลัก หน้าสพป.นครปฐม เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
ช่อผกา งามขำ
แอดมินโรงเรียนวัดบัวหวั่น

ประทิน นาคประพันธ์
โรงเรียนวัดน้อย
ไกรสร ออมสิน
โรงเรียนวัดสาลวัน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบัวหวั่น
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 2
ที่อยู่   61 หมู่ 3 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบัวหวั่น

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบัวหวั่น
5 Terre
วีรวรรณ เจริญสุข
แอดมินเขต สพป.นครปฐม เขต 2


สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนบ้านขาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคุระ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองจิก
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net