โรงเรียนวัดลำลูกบัว
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดลำลูกบัว

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง
โรงเรียนวัดหนองดินแดง
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดลำลูกบัว
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   75/3 ม.4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   75/3 ม.4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ