โรงเรียนวัดสุขวราราม
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดสุขวราราม

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนบ้านมาบแค
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุขวราราม
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   96 ม.1 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   96 ม.1 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ