โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

โรงเรียนวัดบ้านหลวง
โรงเรียนวัดบ้านยาง
โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
โรงเรียนวัดม่วงตารศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองกระทุ่ม
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   109 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ธรณีสงฆ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ