โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอนเตาอิฐ
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   เลขที่1 /1หมู่8ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ