โรงเรียนวัดสระสี่มุม
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดสระสี่มุม

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
โรงเรียนวัดสระพัง
โรงเรียนบ้านนาสร้าง
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสระสี่มุม
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   1 หมู่ 1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสระสี่มุม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ