โรงเรียนบ้านดอนทอง
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนทอง

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
โรงเรียนวัดตาก้อง
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนทอง
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   139 หมู่1 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   139 หมู่ 1 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ