โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนวัดลำเหย
โรงเรียนบ้านแจงงาม
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดใหม่ดอนทราย
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   52/1 ม.9 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ