โรงเรียนบ้านลำพยา
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนบ้านลำพยา

โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
โรงเรียนวัดลำเหย
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านลำพยา
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   343 ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 40 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   343 ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ