โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดพะเนียงแตก

โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดดอนยายหอม
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
โรงเรียนวัดท่าเสา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพะเนียงแตก
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   138/3 ม.10 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   138/3 ม.10 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ