โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

โรงเรียนวัดกงลาด
โรงเรียนบ้านคอวัง
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
โรงเรียนวัดหนองเสือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีวิสารวาจา
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ