โรงเรียนบ้านต้นสำโรง
จังหวัดนครปฐม...ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจด
.
แอดมินโรงเรียนบ้านต้นสำโรง

โรงเรียนวัดทัพหลวง
โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านมาบแค
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านต้นสำโรง
สังกัด   สพป.นครปฐม เขต 1
ที่อยู่   228 หมู่ 6 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   228 หมู่ 6 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ