โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ หน้าหลัก หน้าสพป.ตาก เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดตาก...ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
อินทุอร ดีวังทอง
แอดมินโรงเรียนชูวิชาราษฎร์

พัชราภรณ์ กุณแสงคำ
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
พัชรพร แรมนิล
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชูวิชาราษฎร์
สังกัด   สพป.ตาก เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 101 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชูวิชาราษฎร์
5 Terre
คนึงนิจ ต๊ะปินตา
แอดมินเขต สพป.ตาก เขต 1


สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net