โรงเรียนวัดโพธิ์แทน หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
กัลยา ดาวศรี
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์แทน

ดวงพร สิงทยม
โรงเรียนวัดเนินสะอาด
ประภาศรี พระสนชุ่ม
โรงเรียนวัดโพธิ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์แทน
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   หมู่4​ ต.โพธ์ิแทน​ อ.องครักษ์​ จ.นครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​ -​ มัธยม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่​4​ ตโพธ์ิแทน​ อ.องครักษ์​ จ.นครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์แทน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์แทน ,
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net