โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
วัชรี หงษ์ทอง
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

วรรณรัตน์ แหยมศิริ
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม
ละอองแก้ว สุวรรณวงศ์
โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่    หมู่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ,
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเตา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net