โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ชัชฎา มาตรทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

พัชรินทร์ แก่นทองแดง
โรงเรียนวัดศรีจุฬา
ดวงพร สิงทยม
โรงเรียนวัดเนินสะอาด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   357 ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 386 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   357 ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net