โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
มาลีวรรณ พระเพ็ชร
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครนายก

พรประสิทธิ์ แต้ใหม่
โรงเรียนวัดหนองทองทราย
ปราณีต หงษ์ทอง
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvgโรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net