จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
มาลีวรรณ พระเพ็ชร
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.นครนายก

5 Terre
วันเพ็ญ มนตรี
โรงเรียนวังดอกไม้
5 Terre
ณัฐสินี เรืองวีระวงษ์
โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม

5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต

สพป.นครนายก

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดรัตนวราราม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านเซือม
สพป.สกลนคร เขต 3Powered By www.thaieducation.net