โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ปสุตา ณรงค์ธนทัต
แอดมินโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)

กุลวีณ์ บัณฑิต
โรงเรียนวัดบางปรัง
สุมาลี เซ็ม
โรงเรียนบ้านคลอง 14

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ,
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านสบหนอง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านสองคอน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net