โรงเรียนวัดธรรมปัญญา หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ยุวดี จันทศรีคำ
แอดมินโรงเรียนวัดธรรมปัญญา

สมคิด ภิรมย์
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
อลิษา ดาราพาณิชย์
โรงเรียนวัดดอนยอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดธรรมปัญญา
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   ม.7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดธรรมปัญญา
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านหนองแขม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net