โรงเรียนวัดดอนยอ หน้าหลัก หน้าสพป.นครนายก เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครนายก...นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
อลิษา ดาราพาณิชย์
แอดมินโรงเรียนวัดดอนยอ

ศวิตา ย่อมกระโทก
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน
พัชรินทร์ แก่นทองแดง
โรงเรียนวัดศรีจุฬา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดอนยอ
สังกัด   สพป.นครนายก
ที่อยู่   หมู่3 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดดอนยอ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดดอนยอ ,
5 Terre
ชัญญา พรมอ่อน
แอดมินเขต สพป.นครนายก


สพป.นครนายก

โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net