โรงเรียนบ้านสระใหญ่ หน้าหลัก หน้าสพป.ตราด เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
อรอุมา บัวแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านสระใหญ่

จะลุนณา สะตะพันธุ์
โรงเรียนวัดฆ้อ
จิราวรรณ โพธิวรรณา
โรงเรียนบ้านเนินตาล

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระใหญ่
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   102 ม.2 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสระใหญ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสระใหญ่
5 Terre
อังควรา รมยานนท์
แอดมินเขต สพป.ตราด


สพป.ตราด

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net