โรงเรียนบ้านเนินตาล หน้าหลัก หน้าสพป.ตราด เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
จิราวรรณ โพธิวรรณา
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินตาล

ปิยวรรณ จงใจจิตร
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง
พิมพ์นารา ชาติกุล
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินตาล
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   77 หมู่1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   77 หมู่1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเนินตาล

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเนินตาล
5 Terre
อังควรา รมยานนท์
แอดมินเขต สพป.ตราด


สพป.ตราด

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดเขาขลุง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net