โรงเรียนบ้านเนินตาล
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเนินตาล

โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์
โรงเรียนบ้านปะเดา
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเนินตาล
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   77 หมู่1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   77 หมู่1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ