โรงเรียนวัดหนองคันทรง
จังหวัดตราด...เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
.
แอดมินโรงเรียนวัดหนองคันทรง

โรงเรียนวัดห้วงโสม
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
โรงเรียนวัดเสนาณรงค์
โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองคันทรง
สังกัด   สพป.ตราด
ที่อยู่   102 ม.4 ตำบลหนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   102 ม.4 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ