โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ศรัทธาพร งามชัด
แอดมินโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด

สังวาลย์ ขันชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
เดือนแรม วรพุฒ
โรงเรียนฉิมพลีมา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากช่องผาเบียด
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    บ้านผาเบียด หมู่ 11 ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
57 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านผาเบียด หมู่ 11 ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบุฮม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net