โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก

จินตนา เพียงคาม
โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น)
ศิริพร คำคอนสาร
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 14 ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวแข้
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net