โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
รัชนีพร ตุลสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

นันทพร มรกต
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
สุมารี เสอมไว
โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านกู่ทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net