โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุมิตรา เจริญทรัพย์
แอดมินโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)

ยุพิน สมอบ้าน
โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
ศศิโสม พาชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านหินลาด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   72​ ม.8​ ต.ทุ่งพระ​ อ.คอนสาร​ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสวนป่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net