โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุปราณี คงสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

จริยพร วงษ์ชู
โรงเรียนบ้านดงพอง
รวงทอง คำนกขุ้ม
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำพุปางวัว
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   432 หมู่ 8 ตำคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล15ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   432 หมู่ 8 ตำคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านหนองสะแก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net