โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านจมื่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โคกม่วงศึกษา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   97 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว