โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
วิชัย หมั่นจำรูญ
แอดมินโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

ศรีประไพ แลโสภา
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
สาวิตรี วุฒิสาร
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองแต้วรวิทย์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   157ม.5ต.หนองสังข์อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ 36150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองแต้ หมู่ 5 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อจ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดประชาธิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net