โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
บุญมี นาสะกาด
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว)

ชาณิดา กิติเมธีรัศม์
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
วิชิต ชายฮวด
โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองขาม(ภูเขียว)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองขาม หมู่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองขาม หมู่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนสามวาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net