โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านกุดแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสูง-วังศิลา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว