โรงเรียนบ้านคลองลาว หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
รัตนา เหลืองาม
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองลาว

อังศุมาริน ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
พิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านคลองครก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองลาว
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   154 ม.7 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองลาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองลาว
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนเจริญศึกษา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net