โรงเรียนบ้านหน้าเขา
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหน้าเขา

โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดปากแจ่ม
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหน้าเขา
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 17 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 17 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ