โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านไชยภักดี
โรงเรียนบ้านควนอารี
โรงเรียนบ้านนาเกลือ
โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านพระม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 2
ที่อยู่   359 ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   359 ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
37 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ